Per tal de seguir amb el procediment d’inscripció o sol·licitud, et necessitem conèixer una mica més!

Si et plau: introdueix el teu DNI, NIE o número de passaport i accepta la casella de la llei Orgànica de Protecció de dades (LOPD).
IMPORTANT: Anota les lletres que acompanyen al teu número d'identificació com els següents exemples:
DNI: 12345678A
NIE: X1234567P
Passaport: AA123456

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per a remetre-li periòdicament informació dels serveis i accions formatives organitzades per l’Agència. Les seves no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la activitat seran conservades únicament a efectes de compliment legal. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Agència de Desenvolupament del Berguedà. Plaça de Sant Joan nº 16 08600 Berga o per correu electrònic a: dpd@adbergueda.cat.